20 mei 2021

Conflict Palestina-Israel: wanneer gaat Vlaanderen actie ondernemen?

Het conflict tussen Palestijnen en Israëli's escaleert, nogmaals: persgebouwen worden gebombardeerd, een ziekenhuis van Artsen Zonder Grenzen werd gebombardeerd. Er vielen al meer dan 200 dodelijke slachtoffers, waaronder 60 kinderen.  

We veroordelen absoluut het geweld langs beide kanten, maar kunnen niet rond de vaststelling dat de overgrote meerderheid van de slachtoffers aan Palestijnse zijde valt en Israël telkens opnieuw het internationaal recht en de mensenrechten met de voeten treedt. Internationale mensenrechtenorganisaties noemen dit ondertussen zelfs een apartheidsregime. 

In de plenaire vergadering van 19 mei gaf minister-president aan dat "het niet verstandig zou zijn om unilateraal acties te nemen."

Die houding is te zwak. Ons land mag zich in het conflict tussen Israël en Palestijnen niet verschuilen achter de Europese besluiteloosheid. Niet mijn woorden, maar de woorden van een voorganger van Jan Jambon, namelijk van minister-president Geert Bourgeois, 20 jaar geleden. Bourgeois was toen ook de voorzitter van de Volksunie. 

We zijn ondertussen 20 jaar verder, maar nog steeds zijn het vooral woorden, maar weinig daden. 

Daarom hebben we vorige week vanuit de Groen-fractie een resolutie ingediend met verschillende voorstellen om de woorden om te zetten in daden.
Daden zoals:

  • een verplichte herkomstlabeling,
  • een importverbod van producten uit de Israëlische nederzettingen in bezet gebied.
  • bedrijven screenen op hun actieve bijdrage aan de illegale Israëlische nederzettingspolitiek
  • strikter wapenbeleid, want in de commissie Buitenlands beleid had het Vlaams Vredesinstituut laten horen dat het risico op onrechtstreekse wapenuitvoer van Vlaanderen naar Israël wel degelijk blijft bestaan. 

Dat was alvast een stuk concreter dan de resolutie die de meerderheidspartijen voorlegden: daarin bleef  het bij vage uitspraken als "we veroordelen, vragen respect, roepen op, verwelkomen, moedigen partijen aan," enzovoort.

Opnieuw allemaal woorden, maar geen acties, geen daden. Wanneer geven nu eens echt een duidelijk signaal?

Vlaanderen zou een voortrekkersrol moeten spelen, waarbij er een lijst met effectieve tegenmaatregelen wordt opgesteld, die een antwoord bieden op elke Israëlische annexatie in Palestijns gebied.

Als concrete acties stellen we voor:

  • gebruik elk diplomatiek contact met Israël om aan te sturen op respect voor het internationaal recht
  • laat ons meewerken aan maatregelen tegen Israëlische beleidsmensen
  • zet in handelsverdragen steeds de naleving van de mensenrechten voorop
  • maak werk van een differentiatiebeleid, waarbij we de verplichte herkomstlabeling van producten uit deze gebieden laten naleven. en te streven naar een importverbod van producten uit de Israëlische nederzettingen in bezet gebied.
  • laat ons de werking van Flanders Investment And Trade verstrengen door bedrijven te screenen op hun actieve bijdrage aan de illegale Israëlische nederzettingspolitiek
  • laat ons werk maken van een strikter exportbeleid rond wapenhandel naar Israël. 

Maar vooral dus, laat ons het niet opnieuw enkel bij woorden hoorden, maar vanuit Vlaanderen een voortrekkersrol opnemen en acties te ondernemen.

 

Reacties

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren