27 mei 2021

Waarom blijven we luchtvaart-kerosine eigenlijk subsidiëren?

Deze week stonden een aantal luchtvaartovereenkomsten tussen België en enkele Afrikaanse landen op de agenda van de commissie Buitenland in het Vlaams Parlement. Doorgaans wordt daar enkel akte van genomen, deze overeenkomsten kennen een geschiedenis van onderhandelingen met meerdere beleidsniveaus (federaal, gewesten) die (soms meerdere) jaren duurden. Als ze dan worden voorgelegd aan het Vlaams Parlement is het eigenlijk niet meer mogelijk om er nog amendementen op in te dienen.

Maar het was toch opmerkelijk dat een aantal punten die in die overeenkomsten staan, indruisen tegen wat bijvoorbeeld in het Vlaams Klimaatsbeleidsplan 2021-2030 of het Nationaal Energie- en Klimaatplan 2030 staat. Bijvoorbeeld dat deze passage: 

"Het doel is om via fiscale maatregelen de externe milieukosten van luchtvaartactiviteiten te internaliseren. Zo kunnen we initiatieven die op Europees niveau zouden worden ondernomen om op een geharmoniseerde manier accijnzen op kerosine en/of een heffing op vliegtuigtickets in te voeren ondersteunen. In afwachting van een Europees initiatief t.a.v. een heffing op vliegtuigtickets, zullen we in overleg met de buurlanden onderzoeken of, en op welke wijze een heffing op vliegtuigtickets kan geïntroduceerd worden door een groep van landen, waarbij de hoogte van de heffing afhangt van de afstand van de vlucht. Op die manier wensen we in eerste instantie de externe kosten van vluchten binnen Europa te internaliseren. In tweede instantie kan ook de optie voor een heffing op vluchten buiten de EU onderzocht worden."

Dat wist ik omdat Ingrid Pira en Wouter Van Besien, mijn gewaardeerde voorgangers op de Groen-fractie daar bijvoorbeeld in februari 2019 nog parlementaire vragen over stelden. Het punt dat hierboven staat, botst wel met het artikel 11 uit de overeenkomsten die Vlaanderen nu met die landen wil afsluiten en waarin net wordt bepaald dat er de komende jaren géén heffingen op kerosine mogen worden ingevoerd. 

Er zijn nauwelijks redenen te bedenken waarom we de luchtvaart zo royaal zouden subsidiëren, voor België meer dan 600 miljoen euro per jaar zo bleek uit een studie van het WWF. Natuurlijk wordt dit best geregeld op Europees niveau, maar het neemt niet weg dat Vlaanderen acties kan ondernemen om de zelf gestelde klimaatambities ook in de praktijk te ondersteunen door dit soort overeenkomsten niet zomaar goed te keuren en al tijdens de onderhandelingsfase deze bezorgdheden laten meenemen.

Dat de minister zelf een beetje uit de lucht kwam vallen (pun intended) toen ik haar dit in de commissie voorlegde, toont jammer genoeg aan dat er op dat vlak nog héél wat werk aan de winkel is. 

(foto: Sean MacEntee - some rights reserved)

Reacties

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren